Usługi ogrodnicze - cennik

Poniżej przedstawiamy cennik naszych usług

Nazwa usługi

Cena - od

Cena - do

Jedn.

Opis/Uwagi

System nawadniania ogroduh

Cena ustalana indywidualnie w zależności od wielkości i ukształtowania działki, ilości nasadzeń itp.

Projekt i wycena systemu

200,00 zł

400,00 zł

szt.

W przypadku podpisania umowy na wykonanie systemu projekt i wycena gratis.

Konserwacja systemu nawadniania

190,00 zł


h

Zabezpieczenie systemu na okres zimowy

100,00 zł

szt.

Cena ustalana indywidualnie w zależności od zakresu prac.

Przebudowa systemu nawadniania


Cena ustalana indywidualnie w zależności od zakresu prac.

Usługa koparką łańcuchową

5,00 zł


mb

Zakładanie ogrodów


m2

Cena ustalana indywidualnie, uzależniona od zakresu prac.

Projektowanie ogrodów

2,00 zł

10,00 zł

m2

Przygotowanie podłoża pod trawnik

15,00 zł


m2

Rozkładanie ziemi

70,00 zł


t

Usługa glebogryzarką separacyjną

2,00 zł

4,00 zł

m2

Usługa glebogryzarką

1,00 zł

3,00 zł

m2

Zakładanie trawnika z siewu

14,00 zł

40,00 zł

m2

Materiał + robocizna

Zakładanie trawnika z rolki

30,00 zł

60,00 zł

m2

Materiał + robocizna

Układanie siatki przeciw kretom

10,00 zł

15,00 zł

m2

Materiał + robocizna

Zakładanie klombów/rabat

33,00 zł


m2

Rozkładanie agrotkaniny

10,00 zł


m2

Materiał + robocizna

Sadzenie roślin i drzew

5,00 zł

100,00 zł

szt.

Korowanie rabat

25,00 zł

30,00 zł

m2

Materiał + robocizna

Rozsypanie kruszywa w rabatach

50,00 zł

70,00 zł

m2

Montaż obrzeży ekobord

25,00 zł

35,00 zł

mb

Materiał + robocizna

Montaż instalacji robota koszącego

500,00 zł


szt.

Cena nie zawiera materiałów

Pielęgnacja ogrodu
Cena ustalana indywidualnie, uzależniona od zakresu prac

Wertykulacja trawnika

1,00 zł

3,00 zł

m2

Zgrabienie siana po wertykulacji

1,00 zł

3,00 zł

m2

Koszenie trawnika przy pomocy kosy spalinowej

0,80 zł


m2

Cena nie zawiera utylizacji odpadu

Koszenie trwanika przy pomocy kosiarki, lub traktora ogrodowego

0,50 zł

1,50 zł

m2

Krawędziowanie trwanika przy pomocy krawędziarki spalinowej

0,50 zł

1,50 zł

mb


Dosiewka trawnika po wertykulacji

2,50 zł 

5,50 zł 

m2

Materiał + robocizna

Nawóz regenerujący trawnik

1,90 zł

3,00 zł 

m2

Materiał + robocizna

Doglebowe opryski na chwasty

1,00 zł

3,00 zł

m2

Materiał + robocizna

Grabienie liści, siana

0,60 zł

1,50 zł

m

Cena nie zawiera utylizacji odpadu

Przycinanie żywopłotu do 100 cm

7,50 zł


mb

Cena nie zawiera utylizacji odpadu

Przycinanie żywopłotu do 150 cm

10,50 zł


mb

Cena nie zawiera utylizacji odpadu

Przycinanie żywopłotu do 200 cm

14,00 zł


mb

Cena nie zawiera utylizacji odpadu

Przycinanie żywopłotu do 250 cm

19,00 zł


mb

Cena nie zawiera utylizacji odpadu

Przycinanie żywopłotu powyżej 250 cm

25,00 zł


mb

Cena ustalana indywidualnie, uzależniona od zakresu prac

Przycinanie drzew i krzewów

200,00 zł


h

Opryski przeciw szkodnikom, meszkom i komarom

250,00 zł


szt.

Cena za 1 zbiornik cieczy roboczej, nanoszonej przy pomocy opryskiwacza spalinowego.

Pielenie rabat

6,50 zł

12,50 zł

m2

Cena nie zawiera utylizacji odpadu

Wycina drzew

400,00 zł


szt.

Cena nie zawiera utylizacji odpadu

Wywóz odpadów organicznych

150,00 zł


szt.

Cena nie zawiera możliwych kosztów utylizacji w punktach PSZOK

Usługa rębakiem spalinowym

250,00 zł

h

Usługa frezowania korzeni

350,00 zł

szt.

Cena za pień o średnicy 20 cm

Usługa wiertnicą glebową do średnicy 35 cm

3,00 zł

10,00 zł

szt.

Cena uzależniona od średnicy i terenu

Czyszczenie kostki brukowej

7,50 zł


m2

Cena nie zawiera środków chemicznych

Montaż ogrodzenia panelowego

40,00 zł


mb

Cena nie zawiera materiałów

Montaż systemowej bramy wjazdowej

500,00 zł


szt.

Cena nie zawiera materiałów

Montaż systemowej bramki wejściowej

300,00 zł


szt.

Cena nie zawiera materiałów

Montaż napędu bramy wjazdowej

300,00 zł


szt.

Cena nie zawiera materiałów

Usługi DDD

100,00 zł


zabieg


Ustawienie karmika deratyzacyjnego

60,00 zł


szt.


Okresowa deratyzacja budynków

100,00 zł


szt.


Dezynsekcja pomieszczeń

350,00 zł


szt.

Pomieszczenia do 100 m2

Dezynfekcja pomieszczeń, wiat śmietnikowych itp.

250,00 zł


szt.

Pomieszczenia do 100 m2

Obsługa porządkowa nieruchomości

400,00 zł


Bieżące prace porządkowe na powierzonej posesji, zamiatanie, obsługa terenów zielonych, mycie klatek schodowych itp.

Obsługa techniczna nieruchomości

200,00 zł


Drobne naprawy infrastruktury, usługi elektryczne, remonty.

Zamiatanie parkingów podziemnych

2,00 zł

m2


Usługa zamiatarką spalinową

1,00 zł


m2


Odśnieżanie ręczne

150,00 zł


h


Odśnieżanie przy pomocy dośnieżarki spalinowej

180,00 zł

h


Odśnieżanie przy pomocy pługa samochodowego

200,00 zł

h


Uszorstnianie powierzchni przy pomocy piasku

150,00 zł

h

Cena nie zawiera materiałów

Ręczne posypywanie solą, piaskiem lub mieszanką

150,00 zł

h

Cena nie zawiera materiałów

Posypywanie solą parkingów, ciągów pieszych przy pomocy solarki 

150,00 zł


h

Cena nie zawiera materiałów

Dodatkowe informacje

 

– Cennik może nie zawierać wszystkich oferowanych przez nas usług;
– Wszystkie usługi są poparte odpowiednimi szkoleniami i uprawnieniami;
– Cennik nie zawiera możliwych kosztów dojazdu;
– Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa;